ทัวร์เวียดนามกลาง WORLD HERRITAGE VIETNAM 4วัน 3คืน ธ.ค 2561-มี.ค. 2562 ราคา 11500

ทัวร์เวียดนามกลาง WORLD HERRITAGE VIETNAM 4วัน 3คืน ธ.ค 2561-มี.ค. 2562 ราคา 11500

🛒 สินค้าราคา : 11,500 บาท
📍 ตำแหน่ง : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง

วันที่ 2 : ดานัง – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน- บ้านเลขที่ 101 – เว้ –สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่

วันที่ 3 : เว้ – พระราชวังโบราณ – ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – ตลาดฮาน – สะพานมังกร

วันที่ 4 : ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – กรุงเทพฯ


local_offerevent_note ธันวาคม 31, 2018

account_box Mr. Payakroimar