ทัวร์เวียดนามกลาง WORLD HERRITAGE VIETNAM 4วัน 3คืน ม.ค.-มี.ค 2562 ราคา 10500

ทัวร์เวียดนามกลาง WORLD HERRITAGE VIETNAM 4วัน 3คืน ม.ค.-มี.ค 2562 ราคา 10500

🛒 สินค้าราคา : 10,500 บาท
📍 ตำแหน่ง : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – สุสานกษัตริย์ไคดินห์ – ตลาดดองบา

วันที่ 2 : เว้ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่ – พระราชวังโบราณ – ฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – นั่งเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – จั่วฟุกเกี๋ยน – บ้านเลขที่ 101 – ดานัง

วันที่ 3 : ดานัง – บานาฮิลล์ (นั่งกระเช้าไฟขึ้น-ลง) – สวนดอกไม้ “LE JARDIN D’AMOUR” – อลังการ “สะพานทอง” GOLDEN BRIDGE – ตลาดฮาน – สะพานมังกร

วันที่ 4 : ดานัง – วัดหลินอึ๋ง – กรุงเทพฯ


local_offerevent_note มกราคม 10, 2019

account_box Mr. Payakroimar