ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON 4วัน 3คืน ม.ค.-มี.ค 2562 ราคา 10900

ทัวร์เวียดนาม EASY AWESOME DALAT SAIGON 4วัน 3คืน ม.ค.-มี.ค 2562 ราคา 10900

🛒 สินค้าราคา : 10,900 บาท
📍 ตำแหน่ง : บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


📄 รายละเอียดประกาศ

รายละเอียดการเดินทาง :

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินเมืองดาลัด – นั่งรถราง – น้ำตกดาลันทา – เคเบิลคาร์ – วัดตั๊กลาม – สวนกาแฟขี้ชะมด

วันที่ 2 : ดาลัด – สวนดอกไม้เมืองหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – บ้านเพี้ยน – เมืองริมทะเลมุยเน่

วันที่ 3 : มุยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – เมืองโฮจิมินห์

วันที่ 4 : เมืองโฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทรอดาม – ไปรษณีย์กลาง – ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ – ตลาดเบนถัน – พิเศษ !!! บุฟเฟต์นานาชาติ


local_offerevent_note มกราคม 11, 2019

account_box Mr. Payakroimar